LOTAR

LOTAR on lyhenne termistä ‘Long Time Archiving and Retrieval’ ja tarkoittaa tuotetiedon pitkäaikaissäilytystä. Tämä on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren tuotteissa, kuten mm. lentokoneet, laivat ja prosessilaitokset, joiden elinkaari voi olla kymmeniä vuosia, kun CAD- ja PLM-järjestelmissä puhutaan huomattavasti lyhyemmistä järjestelmien elinkaarista.

LOTAR on samalla digitaalisen tuotetiedon (CAD, PLM, PDM) pitkäaikaissäilytyksen (LTA) standardeja kehittävä, testaava, julkaiseva ja ylläpitävä kansainvälinen organisaatio . Näillä standardeilla määritetään auditointikelpoiset arkistointi- ja palautusprosessit ja tallennusmuodot. Organisaatiossa ovat mukana johtavat ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden OEM:t ja komponenttivalmistajat yhdessä eri standardisoimisjärjestöjen kanssa. Tuloksina on tähän mennessä syntyneet mm. VDA:n suositus 4958 tiedon pitkäaikaissäilytyksestä pohjautuen ISO-standardiin 14721 (Open Archival Information System Reference Model).

LOTAR-konsortiossa on mukana yrityksiä ympäri maailman, mm. Airbus, BAE Systems, Boeing, Dassault Aviation, EADS, Eurocopter, General Dynamics, Goodrich, IAI, Lockheed Martin, SAFRAN, Sandia ja Spirit. Nämä kaikki ovat ilmailu- ja/tai puolustusvälinealan yrityksiä.

Standardeja julkaistaan sarjoissa EN 9300 ja NAS 9300. Osia on jo julkaistu, esimerkiksi uusi STEP AP242 Ed1.

Pitkäaikaissäilytykseen liittyvä toiminto on esimerkiksi MRO (Maintenance, Repair & Opearations), jossa hyödyntäen arkistoitua tuotetietoa (varaosat jne.) hallitaan asiakkaalle luovutetun tuotteen käytönaikaista elinkaarta.